Condei cătră domniile voastre!

Condei cătră domniile voastre!

Condei cătră domniile voastre!

Dat-am ştire mare-n ţară, ca în vremi de-odinioara,

Ca în ceas de sarbatoare, unde-i danţ şi voie mare,

Că va oferim cazare, la preţuri atrăgătoare!

 

Iar de vrei să îţi tihnească în vacanţă boierească

Poposeşte fără teama şi hai de te bagă-n samă,

Că cinstim cu bun ospăţ la pensiune-n Voroneţ!

 

Sus pe pajişti luminate cu privelişti înflorate,

Ocrotiţi de verzi străjeri ca în vremi de-alaltăieri

Vă primim cu-nchinăciune şi vă dăm condiţii bune!

 

Că de, nouă ne place numai bine a vă face!

Şi vă stăm la dispoziţie pentru clipe de tradiţie,

Ca s-aveţi domnia voastră nopţi de vis în casa noastră!

 

Aşteptatu-v-am cu drag să ne treceţi al nost prag

Şi chemaţi fară ruşine pre prietini şi oricine,

Ca să să sărbătorească şi cu chef să să cinstească!

 

Cu voie bună!